Udvikling af spil og andre konkretmaterialer, som kan bruges i undervisningen i alle fag og til aktiviteter hjemme med familien.

 Spillende børn

 Vendespil

 Bogstavkort

 

Beskrivelse af de mange intelligenser/klogheder

Sproglig:

Er god til at huske:
- navne
- steder
- tidspunkter
- data
- daglige ting
- småting

Er god til:
-at læse
-at skrive
-at stave
-at fortælle historier
-at skrive gode historier
-at digte lange eventyr
-at fortælle vittigheder

-at argumenterer
-at producerer
-at redigerer
-at debaterer
-at interviewe

Kan lide:
- vrøvlerim
- ordspil
- ord som man "brækker tungen på"
- at lytte til lydbøger og højtlæsning

Elsker:
- ordlege
- at læse bøger

Har et stort ordforråd og kendskab til mange begreber.
Taler ofte, meget og længe og er meget sprogligt i kontakt med andre mennesker.

Læringsstil/metode:
- sige ord og sætninger
- se ord og sætninger
- hører ord og sætninger

For at imødekomme den sproglig kloge, er det vigtigt, at han eller hun får mulighed for at lege med ord og sætninger tidligt:
- rim og remser (Vrøvlerim)
- spille spil hvor der indgår
  bogstaver, ord og sætninger
- højtlæsning
- læse billedbøger med ord
- læse letlæsningsbøger


Ordkunstneren

 

Personlig

Er god til:
-at forstå sig selv
-at koncentrere sig
-at følge sin intuition
-at være original
-at arbejde alene
-at motiverer sig selv
-at have selvdiciplin
-at stille spørgsmål
-at være uafhængig
-at være viljestærk
-at klare sig selvstændigt under leg
-at udtrykke følelser
-at være bevidst om egne følelser   
-at tage ved lære af egne oplevelser (både gode og dårlige)
-at nå sit indre

Har:
- en god fornemmelse for egen kunnen  (kan/kan ikke)
- tit interesser, som ikke snakkes meget om med andre
- god selvdiciplin

Hviler i sig selv. Har sit eget rum. Dyrker egne interesser. Foretrækker at arbejde alene frem for at arbejde sammen med andre.

Læringsstil/metode:
- arbejde alene
- arbejde i eget tempo
- skal have lov at stille spørgsmål
- skal have mulighed for at diskutere hvordan det føles

For at imødegå den personlig kloge, er det vigtigt at han eller hun får mulighed for at stille spørgsmål til opgaven og komme med egne synsvinkler og følelser.
De arbejder bedst når de arbejder med opgaven i eget tempo og alene, det er derfor godt, at give mulighed for:
- stille arbejdesplads
- læsekrog
- mulighed for at vælge mellem forskellige
  opgaver (gå til og fra flere opgaver)

Individualisten

 

Visuel (rummelig - ser - skaber):

Er god til at:
- forestille sig
- at fornemme ændringer
- labyrinter
- gåder
- læse kort
- læse tabeller
- læse diagrammer

Kan lide at:
- lave historier ud fra billeder
- se film
- se lysbilleder
- se billedpræsentationer
- bygge tredimensionelle figurer, Knexx, LEGO mm.

Elsker at:
- kunstaktiviteter 
- lave puslespil
- lave labyrinter
- "Find Holger", "Flunker" o.l.

Læringsstil/metode:
- se
- arbejde med farver
- arbejde med billeder
- tegne
- danne indre billeder/forestille sig ting
- fortælle om indrebilleder/forestillinger
- drømme
- bygge
- skabe

For at imødekomme den visuel kloge, er det vigtigt at han eller hun får rig mulighed for at se på ting som stimulerer fantasien og motivationen for at arbejde. Det kan være farverige billeder, tegneserier eller film.
De arbejder bedst, når de har mulighed for at skabe. Det er derfor en god idé, at de har mulighed for at:
- tegne
- bygge modeller
- lægge puslespil
- lave labyrinter
- spille brætspil

Den visuelle

 

Kinæstetisk (kropslig):

Er god til:
-
fysiske aktiviteter
- sport
- dans
- mange sportsgrene
- spejlleg 
- teater
- håndværk
- tekniske ting

Kan lide at:
- arbejde med træ, metal o.l.
- arbejde med motore
- arbejde med landbrug - dyr, marker, maskiner
- lave praktiske ting
- lave tekniske ting
- modelerer med ler, trylledej, modelervoks o. l.
- kan lide at bruge fngerne/hænderne

Elsker:
-
løb
- hop
- dans
- brydekamp
- styrketræning
- fysiske aktiviteter
- at skille ting ad
- at samle ting (igen)

Læringsstil/metode:
- bevæge sig
- røre ved
- dramatisere
- opleve med hele kroppen
- gentage mange gange
- skal have mulighed for at "handle"
- har brug for mange pauser fra stillearbejde

For at imødekomme den kinæstetisk kloge, er det vigtigt, at der bliver taget hensyn til, at han eller hun har et stort behov for at bevæge sig.
De arbejder bedst, når de har mulighed for at lave opgaver hvor der er indlagt forskellige bevæge aktiviteret:
- gulvspil (slangespil, domino, ludo osv)
- hoppe tabeller
- stavetavler på gulv
- hentediktat (fra den ene ende af lokalet til den anden)
- opgave-stafet
- opgave-stjerneløb

 Den fysisk aktive

 

Naturalistiske (skaber sammenhæng):

Er god til at:
- identificere
- organisere
- opdage uventede ligheder
- forudsige
- "læse" spillets gang i boldspil
- se forbindelser og mønster i tilværelsen
- få øje på ligheder og pudsigheder i naturen

Kan lide at:
- være i naturen
- ordne ting
- sætte ting omkring sig i system
- eksperimentere

Læringsstil/metode:
- lave eksperimenter
- studere naturen
- stille spørgsmål
- ordne
- sætte i system
- skabe orden
- finde sammenhæng
- finde ligheder/slægtskab

For at imødekomme den naturalistiske kloge, er det vigtigt, at der bliver taget hensyn til, at han eller hun ikke finder klasselokalet særlig inspirerende, men har brug for mere "rum".
De arbejder bedst, når de har mulighed for at eksperimentere, prøve af, skabe orden og stille spørgsmål. Det er derfor godt , at have mulighed for at:
- arbejde ude
- have plads til at eksperimentere
- mulighed for at eksperimenterne kan blive stående
- arbejde med opgaver man kan gå til og fra
- mulighed for at sammenligne

Systematikeren

 

Logiske (matematiske):

Er god til:
- matematik
- tænke logisk
- problemløsning
- at finde mere end én løsning
- at forudsige
- at katagorisere
- at sætte i system

Kan lide:
- logiske puslespil
- hovedbrud (f.eks. Kubisk-terninger)
- hurtig hovedregning

Elsker:
- metematiktimerne
- regne- og  matematikspil
- at spille spil hvor man tæller (dam, skak, o.l.)
- at katagorisere
- at sætte ting i rangsystemer
- matematikspil på computeren

Læringsstil/metode:
- tænke abstrakt
- tænke logisk
- katagorisere
- klassificere
- forsøge at forudsige
- sætte i system
- undersøge ting
- stille spørgsmål
- eksperimentere

For at imødekomme den logisk kloge, er det vigtigt, at tage hensyn til, at han elle hun får mulighed for at eksperimente, problemløse og udtænke forskellige muligheder.
De arbejder bedst, når de har mulighed for, at have styr på tingene. Det er derfor godt med mange opgaver, gerne af forskellige slags og metoder:
- opgaver i bøger
- opgaver på PC
- brætspil
- byggeklodser og andre konkretmaterialer som kan systematiseres

Den nysgerrige

 

Musikalske:

Er god til at:
- opfange toner
- huske melodier
- lægge mærke til rytmer
- overholde tiden

Kan:
- synge
- spille et eller flere instrumenter
- huske melodier og sange
- få en sang "på hjernen" (synger den igen og igen)
- nynne eller fløjet for sig selv
- tromme rytmisk på bordet under arbejdet

Læringsstil/metode:
- arbejde til musik
- "rappe" det som skal huskes
- synge det som skal huskes
- lægge "rytmer" ind i arbejdet (hoppe tabeller - gerne til musik)
- tromme rytmer mens der arbejdes 

For at imødekomme den musikalsk kloge, er det vigtigt, at tage hensyn til, at han elle hun får mulighed for, at bruge sin rytme og musikalitet i den almindelige undervisning. 
De arbejder bedst, når de har mulighed for, at bruge rytme, musik og sang. Det er derfor godt, at bruge opgaver hvor disse ting indgår:
- hoppe tabeller
- rappe tabeller
- rappe grammatikremser
- rappe kongerækken
- lave et syngespil over vikingetiden
- tromme/klappe diktat

Musikelskeren

 

 Eksistentielle (mening med livet - skaber):

Er god til at:
- komme i flow
- meditere
- forstå symboler
- gå ind i sig selv
- opnå kosmos gennem kunst og musik

Kan:
- reflekterer
- tænke meget over meningen med livet

Har:
- overnaturlige evner
- karisma
- en stærk tro

Læringsstil/metode:
- skabe
- øve
- tænke
- arbejde med filosofiske emner

For at imødekomme den eksistentiel kloge, er det vigtigt, at tage hensyn til, at han elle hun får mulighed for, at reflektere over tingene.  
De arbejder bedst, når de har mulighed for, at have god tid til at tænke sig om. Det er derfor godt, at have mulighed for:
- ro
- at arbejde alene
- at arbejde sammen med andre med samme behov
- at vælge emner efter egen interesse (religion, mystik, mytologi, kunst, overnaturlige)

Den dybsindige

 

Sociale (samvær):

Er god til at:
- forstå mennesker
- kommunikere
- lede andre
- organisere
- forhandle
- mægle

Kan lide at:
- spille spil med andre
- "undervise" andre børne og søskende
- lege lege (far, mor og børn o.l.)
- give gode råd til andre (som har problemer)

Har:
- omsorg for andre
- to eller flere nære venner

Elsker:
- at være sammen med kammerater

Læringsstil/metode:
- samtale
- undervise andre
- dele med andre
- samarbejde
- interviewe
- holde pauser for at snakke
- fejre at opgaven er afsluttet

For at imødekomme den social kloge, er det vigtigt, at tage hensyn til, at han elle hun får mulighed for, at arbejde sammen med andre. 
De arbejder bedst, når de har mulighed for, at snakke med og dele synspunkter med andre. Det er derfor godt, at have mulighed for:
- arbejde i grupper, hvor man kan snakke, uden at forstyre andre
- samarbejde om opgaver
- være tovholder
- undervise andre
- fejre at opgaven er vel udført

Den sociale